Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

GC075 GPS jednotka

Automobilová GPS jednotka GC 075 je určená pre skrytú inštaláciu do vozidiel , kde zaisťuje monitorovanie a zabezpečenia vozidla , obsluhu výstupov a vstupov , prípadne odstavenie vozidla . Jednotka tiež podporuje komunikáciu SMS a volanie , ktoré sa využívajú pre odoslanie poplachu na mobilný telefón majiteľa , alebo bezpečnostnú agentúru .Hlavné využitie týchto funkcií je pre lokalizáciu vozidiel , fleet management , elektronickú knihu jázd , zabezpečenie vozidiel a posádky .
Ďalšie možnosti :Prenos alarmu z inštalovaného zabezpečovacieho zariadenia na mobilný telefón majiteľa alebo na dispečing bezpečnostnej agentúry .Presná lokalizácia vozidla prostredníctvom GPS súradníc , ktoré odosielajú na mobilný telefón majiteľa , v prípade dohľadu vozidlá bezpečnostnou agentúrou na jej dispečing . Identifikácia vodiča prostredníctvom Dallas čipu ( GC 075 337 ) . Komunikátor plne podporuje SMS komunikáciu pre nastavenie parametrov , nastavenie výstupov , zisťovanie polohy a odovzdanie poplachov. Pre poskytovateľa služby je dostupný program Control Panel , ktorý umožňuje v širokom rozsahu meniť konfiguračné parametre komunikátora aj upgrade firmware , a to cez USB , GSM i GPRS .
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.