Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

PATRIOT V

PATRIOT V je oproti verzií Patriot IV zjednodušená odľahčená verzia . Zásadný rozdiel je , že nemá vstavanú záložnú batériu a nevedie CSD prenos . PATRIOT V je komunikačné zariadenie , ktoré prenáša k užívateľovi GPS súradnice , poplachové a doplnkové informácie o chránenom vozidle alebo objekte prostredníctvom SMS správ . Obsahuje 2 nezávislé vstupy pre poplachové informácie a 2 nezávislé vstupy pre stavové informácie . Umožňuje diaľkovo ovládať 4 nezávislé výstupy . Modul umožňuje zistiť polohu vozidla alebo objektu pomocou siete GPS . Modul využíva priemyselný GSM komunikačný modul Siemens MC45 odolný proti otrasom , vlhkosti , prašnosti a extrémnym teplotným vplyvom. Dosah je neobmedzený a je určený dostupnosťou GSM signálu zvoleného operátora ( pri využití roamingu prakticky celý svet ) . Užívateľ je včas informovaný o neoprávnenom narušení vozidla alebo objektu a má tak možnosť urobiť kroky pre jeho ochranu .

Vlastnosti :
 • rýchly a spoľahlivý prenos poplachovej informácie prostredníctvom siete GSM tri-band
 • odovzdanie poplachovej alebo stavovej informácie až na 5 telefónnych čísel
 • komunikácia pomocou SMS
 • informácie o poklese napájacieho napätia
 • informácie o výpadku napájania
 • signalizácia prítomnosti GSM signálu
 • kontrola stavu autoalarmu ( aktivovaný / deaktivovaný )
 • Kontrola stavu vozidla ( vozidlo v kľude / v pohybe )
 • informácie o polohe vozidla ( GPS / GSM lokalizácia )
 • 4 nezávislé vstupy
 • 2 nezávislé logické výstupy ( zaťažiteľnosť 200mA )
Ovládacie funkcie :
 • ovládanie prostredníctvom SMS správ
 • 4 diaľkovo ovládané nezávislé výstupy ( siréna , imobilizér , kúrenie ... )
Ďalšie funkcie :
 • test prenosu poplachovej informácie
 • pamäť poplachových udalostí
 • núdzové tlačidlo ( voliteľne )
 • možnosť editácie poplachových SMS správ
 • identifikácia modulov
 • 6 druhov poplachových správ ( narušenie , odpojenie napájania, kontrolný test , stav núdze , zmena polohy , pokles napätia ), ochrana komunikácie PIN kódom
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.