Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

PATRIOT XI

Elektronická kniha jázd a zabezpečenie vozidiel s GPS , 3D gravitačným senzorom a záložným zdrojom. Komunikačná jednotka PATRIOT XI je založená na najmodernejších technológiách . Je určená k záznamu dát o pohybe vozidla - elektronická kniha jázd a na zabezpečenie vozidla. Funkčné vlastnosti možno rozšíriť celým radom príslušenstva ( Dallas , RFID , prietokomer , palivová merná tyč , snímač teploty CAN bus atd) . Záložný akumulátor v jednotke zabezpečuje prevádzku aj po odpojení napájacieho napätia . Montáž je veľmi jednoduchá a rýchla vďaka malým rozmerom jednotky ( 120 x 60 x 25mm ) a integrovanej anténe GSM . K nastaveniu všetkých parametrov jednotky slúžia užívateľsky prehľadný nastavovací webový portál . Ako núdzová alternatíva nastavenia jednotky PATRIOT XI je pripravený súbor nastavovacích SMS správ . Komunikačný modul PATRIOT XI je zaistený bezpečnostným kódom.

FUNKČNÉ REŽIMY :

Elektronická kniha jázd ( EKJ ) - jednotka PATRIOT XI plne automaticky vytvára EKJ , ktorú možno použiť aj na daňové účely . Dáta EKJ sú spracovávané a prehľadne zobrazované prostredníctvom webovej aplikácie vrátane podrobných informácií ku každej jazde . Umožní Vám tak stály prehľad o pohybe vozidiel . Každú jazdu je možné zobraziť na mapových podkladoch spoločnosti Google vrátane Street View .
Zabezpečenie vozidla - jednotka ponúka zabezpečenie Vášho vozidla ( prenos poplachových informácií až na 5 telefónnych čísel pomocou SMS a prezvonením ) . Jednotku je možné použiť samostatne alebo v spojení s autoalarmom . Využíva 3D gravitačný senzor , ktorý detekuje neoprávnený pohyb , náklon a havárie vozidla.
Elektronická kniha jázd so zabezpečením vozidla - v tomto režime sú spojené funkcie elektronickej knihy jázd pre sledovanie vozidiel a funkcie zabezpečenia vozidla .

VLASTNOSTI KNIHY JÁZD
 • On - line sledovanie vozového parku
 • Histórie pohybu vozidiel
 • Identifikácia vodiča vozidla
 • Automatické vytváranie knihy jázd
 • Prehľad o pohybe a efektivite zamestnancov
 • zabezpečovacie funkcie
 • Graf rýchlostného profilu vozidiel
 • Plánovanie údržby a servisu
 • Import dát tankovanie z platobných kariet
 • Aplikácie pre mobilné telefóny
 • Štatistiky a prehľady o jazdách a spotrebe vozidla
 • Prehľadné grafy externých snímačov
 • Mapové podklady Google
 • Rozsiahla správa užívateľských práv
 • Export dát do mnohých IT systémov
 • bezplatné aktualizácie
 • Nevyžaduje inštaláciu do PC
 • Kniha jázd nie je len sledovanie vozidiel , ale komplexný manažérsky nástroj
VLASTNOSTI ZABEZPEČENIA
 • Detekcie náklonu vozidla
 • Detekcia pohybu vozidla s vypnutým zapaľovaním
 • Kontrola poklesu a odpojenia napájania
 • Odovzdanie poplašného hlásenia od autoalarmu
 • Odoslanie informácie o stave núdze vozidlá ( havária , náraz )
 • Prenos informácie o GPS polohe vozidla
 • Prenos informácie o stave zapaľovania
 • Prenos informácie o rýchlosti jazdy
 • Diaľkové ovládanie 1 výstupu ( 300mA )
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
 • Prepínač súkromná / služobná jazda
 • Identifikácia vodiča Frida / DALLAS
 • prietokomer
 • Merná palivová tyč EPSILON
 • Snímač teploty 18B20
 • CAN bus modul
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.