Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

AT5i GPS jednotka

AT5i je novšou verziou automobilovej GPS jednotky AT1 . Antény GSM i GPS sú externé . Jednotka je pomocou GSM siete ( SIM karta - > prenos GPRS ) pripojená na náš server , na ktorý zasiela dáta o pozíciách a trasách , ktoré sú potom detailne zobrazené v našej aplikácii AutoGPS . Konfigurácia jednotky je možná aj vzdialene pomocou konfiguračných SMS príkazov . Vzorkovanie GPS súradníc zasiela podľa nastavených reportov z jednotky ( indikácia zapaľovania, čas , rýchlosť , vzdialenosť , zmena smeru ) . Jednota obsahuje aj vnútornú batériu , ktorá pri odpojení externého napájania dokáže udržať jednotku v pohotovostnom režime ešte ďalších cca 30 minút . Jednotke je možné nakonfigurovať množstvo reportov , keby v prípade ich aktivovania ( strata signálu , odpojenie napájania ... ) sú zasielané na servery AutoGPS a užívateľ je prostredníctvom aplikácie ihneď informovaný ( e - mail , SMS ) .

Narozdiel od AT1 obsahuje ďalšie vstupy , ktoré umožňujú rozšírenie jednotky o prepínač typu jázd služobná / súkromná , alarmové vstupy atď. Jednotka podporuje 1 - wire ® protokol , je teda možné pripojiť aj Dallas čítačku pre identifikáciu vodiča . Ďalšou novinkou je dvojcestná hlasová komunikácia cez jednotku .

Vlastnosti:
 • Dátová komunikácia pomocou SMS / USSD / GPRS / TCP / UDP
 • AES-128 kódovanie
 • Podpora Garmin ® FMI
 • Detekcia a ohlásenie úmyselného rušenia GSM signálu
 • Automobilový 3G-senzor presnosť ± 16g (pohybový senzor)
 • Nastavenie GSM / GPRS roamingu.
 • Detekcia manipulácie GPS antény.
 • Detekcia prudkého brzdenia aj nadmernej akcelerácie.
 • Detekcia zapnutého zapaľovania pomocou vstupu, alebo detekcia pohybu bez zapaľovania.
 • Vstup pre prepínač typu jazdy (súkromná / služobná jazda) / alarmový vstup.
 • Identifikácia prekročenia povolenej rýchlosti.
 • Až 64 strážených zón (podpora kruhových, obdĺžnikové, polygonálne).
 • Upgrade firmwaru pomocou GPRS
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.