Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

efektívné, prehľadné
jednoduché, ekonomické
Monitorovanie vozidiel
za pomoci GPS

O GPS monitoringu

Aplikácia elektronickej knihy jázd AutoGPS Vám s využívaním systému GPS (Global Positioning system) umožňuje jednoduchšie a spoľahlivo sledovať pohyb všetkých Vašich vozidiel, personálu alebo prepravovaného tovaru. Získané informácie sú automaticky spracovávané a priebežne je vytváraná elektronická kniha jázd. Výstup v forme viacej než sto rôznych reportov a grafov je možné využiť pre daňové účely, rovnako ako pre sledovanie domácich miláčikov. ...
čítaj viac ...

Ako to funguje

Jednotka inštalovaná vo vozidle nepretržite prijíma signály o polohe z družíc GPS. Prijaté dáta vyhodnotí (vypočíta polohu, nadmorskú výšku, presný čas) a uloží do pamäte. K prenosu zhromaždených dát do serveru aplikácia AutoGPS jednotka využíva telefónny systém GSM. Jedná sa o rovnaký systém, ktorý dnes pozná každý užívateľ mobilných telefónov. Podobne, ako bežné mobilné telefóny, obsahujú mobilné jednotky AutoGPS dátovú SIM kartu niektorého z operátov GSM.
čítaj viac ...
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.