Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

AT1E GPS jednotka

AT1E je stabilná automobilová GPS jednotka s online GSM komunikáciou , vstavanou GSM anténou a externou GPS anténou . Jednotka je pomocou GSM siete ( SIM karta - > prenos GPRS ) pripojená na náš server , na ktorý zasiela dáta o pozíciách a trasách , ktoré sú potom detailne zobrazené v našej aplikácii AutoGPS . Konfigurácia jednotky je možná aj vzdialene , pomocou konfiguračných SMS príkazov . Vzorkovanie GPS súradníc odovzdáva podľa nastavených reportov z jednotky ( indikácia zapaľovania , čas , rýchlosť , vzdialenosť , zmena smeru ) . Ďalej obsahuje vstup , ktorý umožňuje rozšírenie jednotky o prepínač typu jázd služobný / súkromná . Tento vstup však môže byť využitý aj ako alarmový. Jednotka obsahuje aj vnútornú batériu , ktorá pri odpojení externého napájania dokáže udržať jednotku v pohotovostnom režime ešte ďalších cca 30 minút . Jednotke je možné nakonfigurovať množstvo reportov , keby v prípade ich aktivovania ( strata signálu , odpojenie napájania ... ) sú potom tieto reporty zasielané na servery aplikácie AutoGPS a užívateľ je ihneď informovaný ( e - mail , SMS ) .

Vlastnosti:
 • Podporuje TCP / IP alebo UDP komunikačný protokol.
 • Nastavenie GSM / GPRS roamingu.
 • Detekcia manipulácie GPS antény.
 • Detekcia zapnutého zapaľovania pomocou vstupu, alebo detekcia pohybu bez zapaľovania.
 • Vstup pre prepínač typu jazdy (súkromná / služobná jazda) / alarmový vstup.
 • Identifikácia prekročenia povolenej rýchlosti.
 • Užívateľom definované kruhové, alebo obdĺžnikové geozóny.
 • Upgrade firmwaru pomocou GPRS
Voľné príslušenstvo:
 • SOS tlačidlo
 • OBDII Power Cable
 • RS1-RS232 Expander
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.