Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

Reporty

Reporty a dátové výstupy sú jednou z najdôležitejších funkcií každej dátovej aplikácie. Je možné povedať, že bez kvalitných reportov je pre väčšinu užívateľov takáto aplikácia bezcenná. A nie je dôležitý len samotný počet reportov, ktoré systém vie vytvoriť (viac ako 100 rôznych reportov a exportov), ale predovšetkým to, ako jednoducho a intuitívne je možné s reportmi pracovať. Náš generátor reportov je postavený na prepracovanom systéme šablón, plánovačov a databáz.

Veľmi jednoducho je napríklad možné:
  • Vytvorenie reportu a jeho uloženie na obľúbenú pozíciu pre opakované použitie
  • Uschovanie rozpracovaných šablón reportov v úložisku šablón pre neskoršie využitie
  • Úpravy, klonovanie a kopírovanie už vytvorených šablón
  • Zdieľanie vytvorených šablón s ďalšími užívateľmi v skupine
  • Vytváranie periodicky generovaných reportov založených na "kĺzavých" časových intervaloch
  • Ukladanie vygenerovaných reportov do dátového úložiska pre neskoršie spracovanie
  • Naplánovať spustenie šablóny v určitý čas a doručenia výsledného reportu emailom
  • Využívať preddefinovaných šablón reportov s popisom funkcie
Svoje dáta si môžete ľubovoľne exportovať do niektorého z viac než stovky reportov a exportných formátov (tabuľky, grafy, PDF, MS Excel formát, CSV, TXT, HELIOS, SAP, ...)
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.