Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

Upomienky, úlohy, upozornenia

Systémové upozornenia informujú užívateľa o rôznych typoch udalostí pri prevoze vozidla. Upozornenia môžu byť ukladané do databázy, zasielané pomocou SMS, prípadne e-mailom alebo zvukovým signálom upozorniť operátorov dispečerského strediska. Záznamy o generovaných upozorneniach môžu byť tiež využité napríklad ako zdroj dát pre rôzne typy reportov.

Príklady niektorých užitočných typov upozornení:
 • Termíny servisných prehliadok
 • Začiatok a koniec jazdy
 • Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti
 • Detekcia náhleho úbytku paliva
 • Vstup, opustenie alebo prejazd definovanou oblasťou
 • Prekročenie hraníc rôznych štátov
 • Pohyb vozidla mimo povolený čas
 • Chyba autorizácie vodiča
 • Prerušenie komunikácie s jednotkou
 • Núdzový stav posádky vozidla
 • Odpojenie batérie vozidla
 • Agresívna akcelerácia, zatáčanie alebo brzdenie
 • Prekročenie hraničných hodnôt teploty, vlhkosti vzduchu, osvetlenia alebo atmosférického tlaku
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.