Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

Zistenie polohy pomocou sms

Na SIM kartách stačí aktivovať SMS roaming a predplatiť si vo webovej aplikácií knihy jázd AutoGPS určitý počet odoslaných SMS správ . Systém na prianie zákazníka odosiela SMS do vozidla. Vozidlo cez roamingovú sieť odpovie textovou správou nesúcou údaje o jeho polohe. Prijatá poloha je uložená do databázy a zobrazená v detailných mapových podkladoch. On - line kniha jázd, sťahovanie dát cez gprs. Ak je na SIM kartách vložených v mobilných jednotkách aktivovaný GPRS roaming, sú údaje o pohybe vozidla zobrazované v knihe jázd a mapových podkladoch rovnako, ako je tomu pri jazdách v Slovenskej republike . Ak sa má vozidlo trvale pohybovať na území iného štátu ako v Slovenskej republike je cenovo výhodnejšie vložiť do HW jednotky AutoGPS SIM kartu lokálneho operátora s aktivovanou GPRS službou. Po patričnom nakonfigurovaní jednotka odovzdáva údaje o svojej polohe cez internet do centrálneho servera auto - GPS knihy jázd bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza.
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.