Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

Meranie spotreby snímačom hladiny paliva Epsilon

Aplikácia AutoGPS podporuje niekoľko spôsobov priameho a nepriameho merania spotreby a hladiny paliva. Okrem napríklad priameho pripojenia na zbernicu CAN, je to aj tyčový snímač hladiny Epsilon. Tento snímač môže merať úroveň hladiny paliva v nádržiach naftových vozidiel s presnosťou lepšou ako 10%. Na jednom vozidle môžu byť inštalované až štyri snímače súčasne. Sonda inštalovaná v nádrži, po zodpovedajúcom "nakalibrovaní", pracuje ako kondenzátor ktorého kapacita je lineárne závislá na hladine a teplote v nádrži. Táto hodnota je prevedená na digitálne dáta, spracovávaná servermi AutoGPS a zobrazená v prehľadnom grafe. Hladina paliva je nepretržite kontrolovaná aj pri vypnutom zapaľovaní a ak dôjde k prudkému poklesu hladiny, napríklad z dôvodu krádeže, je generovaný poplachový signál.
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.