Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

Meranie a monitorovanie ďalších neelektrických veličín

Stále častejšie sa stretávame s potrebou monitorovať aj iné veličiny než len polohu a rýchlosť pohybu . Často je potrebné zaznamenávať napríklad teplotu, vlhkosť alebo pomocou sledovania osvetlenia detekovať neoprávnené otvorenie zásielky. Unikátny, nami vyvinutá meracia sonda EMM, sa jednoducho pripojí k osobnému GPS trackeru, ktorý potom funguje ako komunikačný terminál. Z prostredia AutoGPS je možné sondu naprogramovať pre meranie teploty, osvetlenia, vlhkosti, tlaku vzduchu, detekcia nárazu, otrasov a 3D polohy. Po pripojení externého čidla možno merať teploty v rozsahu -100 až +200 ° C. Namerané hodnoty sú v reálnom čase prenášané na servery AutoGPS a zobrazované obsluhe formou interaktívnych grafov. Každá zo sledovaných hodnôt môže mať navyše nastavené prahové úrovne, ktorých prekročenie je považované za poplachový stav.
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.