Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

Oprávnenie a role v systéme

Jednotliví užívatelia systému majú rôzne funkcie, role a oprávnenia. Zamestnanec, pracujúci ako šofér vozidla, vidí iba informácie o svojom dopravnom prostriedku. Vyberá medzi typom jazdy súkromná /služobná a môže zadávať stav tachometra, údaje o tankovaní a cestovných nákladoch. Vedúci oddelenia vidí záznamy o pohybe všetkých svojich podriadených, ale nemôže ich údaje nijak modifikovať. Nemusia mu byť ani zobrazované detaily súkromných jázd jeho podriadených. Správca vozového parku vidí a môže upravovať všetko. K tomu naviac zavádza a odoberá vozidlá alebo definuje zamestnanca ako šoféra. Oprávnenie možno prideľovať hromadne určením tzv. role a potom následne detailne doladiť pridaním alebo odobraním jednotlivých práv. Sekcia „Administrácia užívateľov “pomocou ikoniek jednoducho a prehľadne zobrazuje aké práva a role užívateľ systému má pridelený alebo odoprený. Farebná ikonka znamená, že príslušné oprávnenie je priznané, šedá naopak signalizuje odoberanie oprávnenia.
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.