Prihláste sa:
vstup pre monitoring vášho vozidla

Detekcie prechodu štátnych hraníc

Pokiaľ si to užívateľ praje, môže pre ľubovoľné vozidlo aktivovať automatickú detekciu prechodu hraníc štátov a krajín. Systém potom automaticky s presnosťou na desiatky metrov vyhľadá miesto a čas, kedy vozidlo prekročilo hranice územného celku. Report alebo export generovaný z týchto údajov potom môžu slúžiť ako presný podklad pre výpočet cestovných náhrad.
Potrebujete pomôcť, poradiť
alebo sa len niečo opítať?
Neváhajte a kontaktujte nás ...

+421 46 542 12 95

info@fenixgps.sk
Stránky www.fenixgps.sk a zároveň aj službu motirorovania vozidiel cez GPS zabezpečuje:
ASF FENIX SECURITY s. r. o.,
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovakia

Created by © 2013 - 2020 WebCreative.info
All rights reserved.